SZP.272.57.2013 - "Zakup i dostawa obrabiarek CNC (symulatorów)" - (z dnia 28.11.2013 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w tybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe