SZP.272.58.2013 - "Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Olszyny w Jawiszowicach”" (z dnia 19.11.2013 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe