SZP.272.56.2013 - "Wykonanie i dostawa nowych tablic rejestracyjnych w roku 2014" (z dnia 19.11.2013 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe