SZP.272.54.2013 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budynek Starostwa - modernizacja"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe