SZP.272.53.2013 - "Roboty budowlane w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Modernizacja budynku Internatu w Kętach” oraz „Modernizacja PŚDS w Kętach” (z dnia 04.11.2013 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe