SZP.272.52.2013 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku Internatu w Kętach"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe