SZP.272.48.2013 - Remont chodników przy ul. Więźniów Oświęcimia na terenie miasta Oświęcim (z dnia 08.10.2013 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe