SZP.272.41.2013 - Roboty budowlane w budynku internatu przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Oświęcimiu ( z dnia 18.09.2013 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja kompleksu budynków internatu przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Oświęcimiu", "Remont Suteryn oraz korytarza w budynku internatu Pz Nr 2 w Oświęcimiu", " Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb PCPR" - budynek internatu przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 2 w Oświęcimiu

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe