SZP.272.27.2013 „Prace interwencyjne w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w zakresie odprowadzenia wód opadowych w 2013 r.” (z dnia 09.07.2013 r.)

Ewa Adamowicz 2013-08-07 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe