SZP.272.25.2013 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn." Modernizacja PZ Nr 1 w Oświęcimiu"

Łukasz Galski 2013-08-09 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe