SZP.272.22.2013 Prace interwencyjne w ramach bieżącego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2013 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe