SZP.272.21.2013 „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z materiałami eksploatacyjnymi na potrzeby służbowe Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu” (z dnia 20.06.2013 r.)

Łukasz Galski 2013-07-29 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe