SZP.272.23.2013 - Wykonanie opracowań geodezyjnych (z dnia 20.06.2013 r.)

Ewa Adamowicz 2013-07-16 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe