SZP.272.20.2013 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1877K (dawna 04-104) na odcinku Babice - Harmęże - Etap II"

Łukasz Galski 2013-07-01 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe