SZP.272.19.2013 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu niograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe