SZP.272.17.2013 „Udzielenie i obsługa kredytu na sfinansowanie inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej w kwocie 800.000 zł ” (z dnia 17.05.2013 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe