SZP.272.13.2013 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu (z dnia 09.05.2013 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe