SZP.272.11.2013 „Remont drogi powiatowej nr 1872K (dz.2575/6, 901, 899, 896, 895) ul. Jaźnik i ul. Janowiec w miejscowości Jawiszowice w km 4+465 – 4+885” (z dnia 29.04.2013 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe