SZP.272.5.2013 Likwidacja barier architektonicznych w PZ Nr 11 w Kętach (z dnia 19 kwietnia 2013 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe