SBM - Zakup i dostawa gazu w butlach niezbędnego do przeprowadzenia „Kursu spawacza (metodą MAG 135)”,

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

ZAPRASZA

do złożenia propozycji ofertowej na zadanie pn.:

Zakup i dostawa gazu w butlach niezbędnego do przeprowadzenia „Kursu spawacza (metodą MAG 135)”, uczestnikami którego są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

szczegóły w załącznikach.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe