SZP.272.47.2012 Wykonanie operatu szacunkowego - z dnia 18 grudnia 2012 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe