SZP.272.46.2012 Przygotowywanie zgłoszeń prac geodezyjnych, aktualizacja mapy numerycznej oraz analogowej wraz z aktualizacją spisów operatów - z dnia 13 grudnia 2012 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe