SZP.272.39.2012 "Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz jednostek oświatowych powiatu Oświęcimskiego" z dnia 26.09.2012

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. " Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz jednostek oświatowych Powiatu Oświęcimskiego"

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe