SZP.272.35.2012 "Dostawa energii elektrycznej"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa energii elektrycznej w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.) w ramach wspólnego zamówienia prowadzonego w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  - Prawo zamówień publicznych.

Zamówienie o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn.zm).

 

UWAGA!!!

Wprowadzono zmiany w ogłoszeniu i SIWZ -  szczegóły w załącznikach.

Zmiana terminu składania ofert na dzień 19.11.2012 r.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe