SZP.272.38.2012 Uzupełnienie i aktualizacja numerycznej mapy zasadniczej ( z dnia 18 września 2012 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe