SZP.272.32.2012 Modernizacja ewidencji gruntów i budynków z założeniem ewidencji budynków i lokali dla miasta Brzeszcze (z dnia 13 września 2012 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe