SZP.272.30.2012 „Część I Wykorzystanie narzędzi informatycznych do uczenia się” "Część II Warsztaty z zakresu wspomagania komputerowego projektowania ORCAD" (z dnia 12.09.2012 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z podziałem na 2 części: „Część I Wykorzystanie narzędzi informatycznych do uczenia się” "Część II Warsztaty z zakresu wspomagania komputerowego projektowania ORCAD" (z dnia 12.09.2012 r.) Realizacja w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”, w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki  w latach 2007 – 2013

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe