SZP.272.34.2012 Wykonanie operatów szacunkowych (z dnia 11 września 2012 r.)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe