SZP.272.22.2012 Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku SOSW na ul. Kościelnej 6" z dnia 4 lipca 2012 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe