Uchwała Nr 68/290/2012 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu.

ogłoszenie konkursu - CKP w Oświęcimiu

Załączniki

Zmiany dokumentu