Uchwała Nr 67/289/2012 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Kętach

ogłoszenie konkursu - PPP w Kętach

Załączniki

Zmiany dokumentu