Uchwała Nr 64/286/2012 Zarządu Powiatu w Oświecimiu z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu

ogłoszenie  konkursu - PZ Nr 4 w Oświęcimiu.

Załączniki

Zmiany dokumentu