Gmina Zator

Iwona Siuta 2020-02-11 drukuj

W dniu 27.12.2019 r. Inwestor Gmina Zator  z siedzibą w Zatorze, Plac Marszałka Piłsudskiego 1 złożył do tutejszego organu administracji  architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie  o symbolu WAB.6743.1.161.2019 dotyczące budowy sieci oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 0,23 kV typu NA2XY-J 4x35 mm2 długości  373 m wraz ze słupami oświetlenia ulicznego przy uol. Wodnej w Graboszycach, na działkach nr 100/18 i 710./4 położonych w jednostce ewidencyjnej 121309_5 Zator - obszar wiejski, obręb ewidencyjny Nr 0002 Graboszyce.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe