Gmina Zator

Iwona Siuta 2020-02-11 drukuj

W dniu 13.12.2019r. Inwestor: Gmina Zator złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.158.2019.APJ dotyczące budowy sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 0,23kV typu AsXSn 2x25 mm2 długości 1172m i NA2XY-J 4x35 mm2 długości 373m w jednostce ewidencyjnej 121309_5 Zator - obszar wiejski, obręb 0007 Rudze na działkach nr 493/2, 242, 241/1, 238/1, 231/2 oraz obręb 0002 Grodzisko na działkach nr 24/4, 16/16, 16/4, 16/19, 16/6, 16/18, 16/1, 15/1, 15/2, 14/1, 269, 275, 7/2, 12/2, 14/7, 276, 277, 23.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe