Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Iwona Siuta 2020-02-11 drukuj

W dniu 29 listopada 2019 r. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.154.2019.APJ, dotyczące rozbudowy sieci gazowej śr/c dn 63 wraz z budową przyłącza gazu śr/c dn 25 do budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej w m. Oświęcim  ul. J.Malczewskiego; lokalizacja inwestycji - działki o nr ew. 289/177, 738, 739, 741, 743, 745 położone w Oświęcimiu (jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim – miasto; Obręb 0003, Stare Stawy).

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe