Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Iwona Siuta 2020-02-11 drukuj

W dniu 21 listopada 2019 r. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.148.2019.DS, dotyczące rozbudowy sieci gazowej śr/c dn 63 wraz z budową przyłącza gazu dn 25 do budynku mieszkalnego w m. Zator ul. Bugajska; lokalizacja inwestycji - działki nr 40/160, 70/2, 82, 3, 60/1, 61/1, Zator, ul. Bugajska (jednostka ewidencyjna 121309_4  Zator – miasto; Obręb 0007, Zator).

W dniu 5 grudnia 2019 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o., 33-100 Tarnów, ul. W. Bandrowskiego 16, z dnia 21 listopada 2019 r., dotyczącego rozbudowy sieci gazowej śr/c dn 63 wraz z budową przyłącza gazu dn 25 do budynku mieszkalnego w m. Zator ul. Bugajska; lokalizacja inwestycji - działki nr 40/160, 70/2, 82, 3, 60/1, 61/1, Zator, ul. Bugajska (jednostka ewidencyjna 121309_4  Zator – miasto; Obręb 0007, Zator).

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe