Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Iwona Siuta 2020-02-11 drukuj

W dniu 21 listopada 2019 r. Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu: WAB.6743.1.146.2019.DS, dotyczące rozbudowy sieci gazowej śr/c dn 63 wraz z budową przyłącza gazu dn 25 do budynku mieszkalnego w m. Podolsze ul. Tęczowa; lokalizacja inwestycji - działki nr 284/98, 1336/2, 284/107, 284/108, Podolsze, ul. Tęczowa (jednostka ewidencyjna 121309_5  Zator – obszar wiejski; Obręb 0006, Podolsze).

W dniu 5 grudnia 2019 r. tutejszy organ wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Polskej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o., 33-100 Tarnów, ul. W. Bandrowskiego 16, z dnia 21 listopada 2019 r., dotyczącego rozbudowy sieci gazowej śr/c dn 63 wraz z budową przyłącza gazu dn 25 do budynku mieszkalnego w m. Podolsze ul. Tęczowa; lokalizacja inwestycji - działki nr 284/98, 1336/2, 284/107, 284/108, Podolsze, ul. Tęczowa (jednostka ewidencyjna 121309_5  Zator – obszar wiejski; Obręb 0006, Podolsze).

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe