Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego

W załączeniu umieszczono projekt Uchwały w sprawie WPF 2020

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe