SGG.683.1.3.2019 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania

W załączeniu ogłoszenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 22.10.2019r. znak: SGG.683.1.3.2019 dotyczące zamiaru wszczęcia postepowania administracyjnego.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe