SGG.683.8.1.2018 Decyzja

Beata Wziątek 2019-10-11

W załączeniu decyzja Starosty Oświęcimskiego z dnia 8.10.2019r. znak: SGG.683.8.1.2018 ustalająca odszkodowanie za działke nr 1670 (obręb Brzezinka gmina Oświęcim).