decyzja nr 2 Starosty Oświęcimskiego znak: SGG.683.10.2.2015 z dnia 1 października 2019 r.

Danuta Sokół 2019-10-03 drukuj

decyzja nr 2 Starosty Oświęcimskiego znak: SGG.683.10.2.2015 z dnia 1 października 2019 r. ustalająca odszkodowanie za udział 2/8 części w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działki nr 57/20 o pow. 0,0069 ha i nr 57/33 o pow. 0,0050 ha, położone w jedn. ew. Oświęcim-miasto obręb Stare Stawy, przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Miasto Oświęcim na potrzeby realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa odcinka drogi będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu od km 0+037,25 do km 1+183,90”

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe