Zarządzenie Nr 33/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont

Zarządzenie Nr 33/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe