Zarządzenie Nr 29/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania

Zarządzenie Nr 29/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe