Zarządzenie Nr 14/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o pracę z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu

Zarządzenia Nr 14/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o pracę z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe