Zarządzenie Nr 26/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazania szkoły lub placówki oświatowej przez ustępującego dyrektora szkoły lub placówki

Zarządzenie Nr 26/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazania szkoły lub placówki oświatowej przez ustępujacego dyrektora szkoły lub placówki 

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe