Sprawozdania wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

W załączeniu umieszczono sprawozdania:

- Rb - NDS

- Rb - 27S,

- Rb - 28S + Rb - 28S korekta1 + Rb - 28S korekta2

- Rb - N,

- Rb - Z

- Rb - NWS

wg stanu na dzień 30.06.2019 r.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe