Zarządzenie Nr 24/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Zarządzenie Nr 24/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe