Starosta Oświęcimski ogłasza konkurs na wolne stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 - rozstrzygnięty

Starosta Oświęcimski ogłasza konkurs na wolne  stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu 32-602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 - rozstrzygnięty

Załączniki

Zmiany dokumentu