ogłoszenie znak: SGG.683.8.1.2018 z dnia 2 lipca 2019 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Beata Wziątek 2019-10-15 drukuj

ogłoszenie znak: SGG.683.8.1.2018 z dnia 2 lipca 2019 r. o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego zmierzającego do ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, obejmującą działkę nr 1670 o pow. 0,0206 ha, położoną w jedn. ew. Oświęcim-obszar wiejski obręb Brzezinka,przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Oświęcim.

informacja w załączniku

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe