Zarządzenie Nr 21/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu

Zarządzenie Nr 21/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe